เชียงรายเมืองแห่งศิลป์ (ตอนที่ 1)

2307 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เชียงรายเมืองแห่งศิลป์ (ตอนที่ 1)

เมืองเชียงราย เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ในยุคแรกจะกล่าวถึงอาณาจักรโยนกไชยบุรีศรีช้างแสน ซึ่งสร้างขึ้นโดยเจ้าสิงหนวัติกุมาร มีเมืองหลวงชื่อเมืองพันธุสิงหนวัตินคร โดยสันนิษฐานว่าคือบริเวณเมืองเชียงแสนในปัจจุบัน ยุคต่อมาคือยุคหิรัญนครเงินยางยุคนี้จะกล่าวถึงกษัตริย์ชื่อว่า ลวจังกราช ซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์มังราย อาณาจักรหิรัญนครเงินยางนี้ ตั้งอยู่ที่บริเวณดอยตุงและแม่น้ำสาย และขยายเมืองไปตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำโขง สันนิษฐานว่าเมืองเงินยางตั้งอยู่ใกล้กับเมืองเชียงแสน หรืออาจจะเป็นเมืองเดียวกันก็ได้ เชื้อสายของกษัตริย์ลวจังกราชได้ครองเมืองต่างๆ ในอาณาจักรหิรัญนครเงินยาง

จนกระทั่งมาถึงสมัยกษัตริย์ลาวเมง ซึ่งพระบิดาได้สู่ขอนางอั้วมิ่งจอมเมือง หรือนางเทพคำขยาย ธิดาของท้าวรุ่งแก่นชาย เจ้าผู้ครองนครเชียงรุ้ง หรือสิบสองปันนา มาอภิเษกสมรส และมีพระโอรสหนึ่งองค์ คือ พญามังราย ในยุคเชียงราย พญามังรายได้ขึ้นครองราชย์สมบัติที่เมืองหิรัญนครเงินยาง เมื่อปี พ.ศ. 1802 พระองค์ได้สร้างเมืองเชียงรายขึ้นที่ริมแม่น้ำกก ในปีพ.ศ. 1805 และย้ายมาประทับอยู่ที่เมืองเชียงราย หลังจากนั้นพระองค์ได้ไปตีเมืองเชียงตุง เมืองฝาง และต้องการขยายอาณาเขตไปทางทิศใต้ คือ อาณาจักรหริภุญชัย ซึ่งเป็นเมืองที่เจริญและมั่งคั่งยิ่งนัก พญามังรายส่งอ้ายฟ้าไปเป็นไส้ศึกที่เมืองหริภุญชัย และตีเมืองได้สำเร็จ หลังจากนั้นได้ตีเมืองพะเยา เมืองหงสาวดี ซึ่งเจ้าเมืองได้ยกธิดาให้ และให้เครื่องบรรณาการต่างๆ การเดินทางกลับมาครั้งนั้น ได้นำช่างฆ้อง ช่างเหล็ก ช่างเงิน ช่างทอง กลับมาเผยแพร่อีกด้วย

Powered by MakeWebEasy.com